تبلیغات

ساخت هولوگرام با رنگ واقعی

ما توانستیم یک هولوگرام ایجاد کنیم که بتواند رنگ واقعی ارائه دهد , بنابراین تصویر میتواند واقعی باشد . منون توضیح داد : به عنوان مثال اگر شما به یک موزه بروید و هولوگرام را مشاهده کنید , متوجه میشوید که آنان تمایل دارند که یک رنگ باشند .هولوگرام بایستی با روشنایی روشن باقی بماند تا بتوانید آنرا ببینید . 
منون و تیم او راه دیگری را کشف کرده اند که از همان اصلی اطاعت میکند که رنگ های موجود در بال های پروانه طبق آن به هنگام درخشش دیده میشوند . به جای بازتاب دادن تنها رنگ هایی که به هنگام جذب میبینید , تمامی نور سفید هدایت میشود و بنابر این شما طول موج های رنگ های بال در قسمت های مختلف را میبینید . او اشاره کرد که هیچ یک از نور جذب نشده و هدر نرفته است .

ایجاد هولوگرام رنگی دو بعدی سه بعدی

با استفاده از الگوریتم های پیشرفته , مهندسین میتوانند هولوگرام رنگی دو بعدی سه بعدی را ایجاد کنند که همان کار را انجام میدهند . رنگ ها را به قسمت های مناسبی و مخصوص به خود هدایت کنند . عکس هایی بسیار با کیفیت  در دو یا سه بعدی با رنگ هایی کامل وطبیعی ایجاد کنند . در حال حاضر هولوگرام های رنگی نیاز به لیزر دارند تا نه تنها آنان را ایجاد کرده بلکه آنها را نیز مشاهده کنند .

منون میگوید که هولوگرام های رنگی را را میتوان با نور سفید منظم مشاهده کرد و مهمتر از همه آنها میتوانند از هر زاویه ای بدون تغییر در جزئیات تصویر , همانند یک شئ واقعی دیده شوند .