تبلیغات

ویژگی برچسب امنیتی  

یک هولوگرام برجسته شده، متشکل از چند لایه فیلم است که شامل یک لایه پلی استر مقاوم و چند لایه محکم دیگر است .قسمت های برجسته کاری شده و چاپ شده فیلم امکان ایجاد افست سه بعدی با هولوگرام های برجسته امکان پذیر می سازد .برچسب امنیتی به عنوان یک وسیله ضد کپی به کار برده می شوند .هولوگرام با پوشش های پلاستیکی روکش می شود و به عنوان عاملی برای تشخیص اطلاعات به کار میرود . برای چاپ این هولوگرام با کاربرد امنیتی، پرینترهای عامل، پرینترهای برجسته کار هستند .

 کاربرد امنیتی هولوگرام

1- اسناد و مدارک قانونی
2- اعتبار نامه ها
3- کارت های شناسائی
4- کارت های اعتباری
5- پست مستقیم یا آگهی تبلیغاتی
6- کارت ها و برگه های گارانتی
7- اوراق حمل و نقل