تبلیغات

استفاده از هولوگرام در سیستم آموزش از راه دور 

او گفت که سیستم میتواند آموزش  از راه دور  را فراهم کند، که کمبود مهارت در آن وجود دارد اما افزود: "فناوری و تکنولوژی یک ابزار برای حمایت از آموزش است نه جایگزینی برای معلمان"این سیستم که در حدود 20,000 پوند هزینه دارد، امروزه توسط الیور لری گریس، طراح پیشین ارشد در Land Rover، در کنفرانس فناوری آموزش بت در Excel نمایش داده شده است.

 HumaGrams و HumaGram  چیست؟

HumaGrams: با گرفتن عکس های با وضوح بالا از موضوع با استفاده از دوربین 4K، پردازش شده و به مقصد خود از طریق اینترنت فرستاده میشود.

HumaGram: این دستگاه یک اثر بزرگ در هولوگرام پرنسس لیا از روی R2-D2 در جنگ ستارگان است.